ÚVOD

Jmenuji se Kristina Kršková a jsem registrovaná klinická psycholožka. V rámci své soukromé praxe v centru Brna nabízím pravidelné i jednorázové konzultace v rámci psychologického poradenství dospělým klientům.

Mám dlouholetou praxi ve zdravotnictví, kterou jsem získala jak na somatických, tak psychiatrických odděleních a jsem absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Kromě své odbornosti nabízím opravdový zájem o vaši problematiku, jsem otevřená vašim potřebám a přáním. Naše rozhovory budou naprosto diskrétní stejně jako to, že ke mně chodíte. Sami si určíte, jaké informace o sobě chce sdělit. Dodržování etických zásad, zejména zásady mlčenlivosti, je samozřejmostí. Prioritní je pro mě empatický a podpůrný přístup a respekt k vaší individualitě včetně vašeho osobního tempa a motivace.

Úvodní setkání představuje konzultaci, která neznamená žádný závazek. Jejím cílem je zjistit, zda by pro vás tato forma práce mohla být užitečná a zda je předpoklad, že si vzájemně lidsky „sedneme“. Po pěti úvodních sezeních je užitečné dosavadní spolupráci zhodnotit, poskytnout si vzájemně zpětnou vazbu a rozhodnout se, zda budeme v sezeních pokračovat, či je vhodnější zvážit jinou formu péče – např. využít služeb odborného lékaře (psychiatra, neurologa), psychoterapeuta pracujícího jiným způsobem, příp. některé specializované poradny.


Z PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU

Vzdělání

Svoje vysokoškolské vzdělání – magisterské studium jednooborové psychologie – jsem absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem v roce 2008 promovala. Od té doby se průběžně vzdělávám v psychoterapeutických, psychodiagnostických i dalších profesních dovednostech. V roce 2015 jsem úspěšně ukončila předatestační přípravu v oboru klinická psychologie pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a roku 2016 získala osvědčení MZ ČR – registrovaný klinický psycholog.

Praxe

Po absolutoriu na vysoké škole jsem v roce 2008 nastoupila na klinické místo do nemocnice v Táboře, kde jsem pracovala jako psycholog na psychiatrickém oddělení pro dospělou klientelu. Následně jsem přešla na psychiatrické a psychoterapeutické oddělení do nemocnice ve Svitavách, kde jsem pracovala též v psychologické ambulanci. Od roku 2011 působím jako psycholožka v nemocnici v Brně, kde poskytuji psychologickou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům.

Odborné výcviky, kurzy, workshopy

 • odborná konference Stres a adaptace v kontextu psychosomatické péče (UP Olomouc, 2023)
 • workshop "Těla v poli" pod vedením Julianne Appel-Opper, německé Gestalt terapeutky (2023)
 • sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii (Brno, MUNI, FSS, 2022)
 • certifikovaný kurz MMPI-2 (Brno, 2018-2019)
 • Postgraduální výcvik v Gestalt terapii pod vedením J. Levina, PhD., Gestalt terapeuta, trenéra a supervizora institutu GATLA, Los Angeles, USA (2016 - 2019)
 • certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (Brno, 2016–2017)
 • certifikovaný kurz TAT v klinické psychologii (PL Bohnice, Praha 2013)
 • certifikovaný kurz Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii (PL Bohnice, Praha 2012)
 • kurz Kognitivní poruchy a demence (Brno 2011, 2012)
 • certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé (2011)
 • certifikovaný kurz v Rorschachově metodě (Brno 2009–2011)
 • psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, akreditace MZ ČR (2007–2011)
 • kurz transakční analýzy (České Budějovice 2009)
 • kurz krizové intervence (Brno 2008)
 • workshop somatická psychoterapie a sanoterapie (Brno 2007)
 • kurz integrované psychoterapie (Kroměříž 2002, prof. MUDr. Knobloch, CSc. (Cz), F.R.C.P. (Kanada)


S ČÍM SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT
 • nacházíte se v krizi a potřebujete si ujasnit, jak dál
 • trápí vás osobní či vztahové problémy (v partnerství, rodině, pracovním prostředí...)
 • nedaří se vám zvládat stres, náročné životní situace, vypořádat se s traumaty, složitou minulostí, změnami, ztrátami (např. rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání..)
 • dlouhodobě pečujete o nemocného člena rodiny, cítíte se vyčerpaní, nemáte se s kým sdílet, zažívat porozumění, pochopení, podporu
 • trpíte smutkem, nespavostí, depresemi, úzkostí, psychosomatickými či jinými problémy a chcete sami přispět k tomu, abyste se cítili lépe
 • práce vás neuspokojuje, cítíte se vyhořelí, chcete se naučit relaxovat
 • toužíte se v sobě lépe vyznat, prozkoumat témata, která jsou pro vás důležitá
 • chcete pracovat na své psychické pohodě, nepromarnit svůj život a rozvíjet svůj potenciál